کاشت گیاه دارویی مریم گلی از طریق بذر به چند روش صورت می پذیرد؟ برای هر هکتار چه مقدار بذر باید خرید نمود؟

استفاده از کود گیاهان آپارتمانی در کشت این گیاه بسیار رایج است.

ماه آبان زمان خوبی برای کشت مستقیم مریم گلی با استفاده از بذر می باشد. فاصله ردیف های کشت باید حدود 65 سانتی متر باشد. بذور مریم گلی را باید در عمق 3 تا 4 سانتی متری زمین کشت نمود. راه های تکثیر این گیاه بهره گرفتن از بذر و تکثیر رویشی می باشد. تقریبا حدود 15 تا 20 کیلوگرم بذر برای کشت مستقیم مریم گلی نیاز می باشد. روش دیگر تکثیر استفاده از بذر به روش کشت غیر مستقیم است که با انتقال نشا مریم گلی به زمین اصلی صورت می پذیرد که برای هر هکتار زمین 5/1 تا 2 کیلوگرم بذر نیاز است. برای انتقال نشا از خزانه به زمین اصلی می توان در وسعت کم از دست و در وسعت زیاد از ماشین نشا کار کمک گرفت.
برای تکثیر به روش رویشی باید بوته هایی که سن آنها 3 تا 4 سال می باشد را بعد از خارج کردن از زمین به 3 تا 4 قسمت تقسیم نماییم و در زمین اصلی کشت کنیم  و از کود نیتروژن گوگردی استفاده کنیم ولی این روش کمتر استفاده می شود زیرا نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *