کارخانه های تولید دستگاههای بذرکار برای فروش دستگاهها دست به اقداماتی رده اند تا شاید بتوانند با مدلهای خارجی روزه دنیا رقابت کنند.در دنیای تجارت و فروش برای اینکه بتوان فروش بیشتری داشت کارخانه هادست بکارمیشوندتابتواندنامی برای خودایجاد نمایند،دراین میان کارخانه تولید دستگاههای بذرکار کشت نشاءدستگاههای خود را بانیاز روزه پیش برده اند و دستگاهی ساخته اند که دارای سینیتولیدنشا که شامل پرکن خاک بستر،بذرکاری سینی نشا،پوشاننده ثانویه سینی نشاکاری شده ودرانتها آبیاری سینی می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *